<h4>Edificio administrativo de Ferrol</h4> <p>Praza Camilo José Cela, s/n.</p> <h4>Edificio administrativo da Coruña</h4> <p>Praza Luís Seoane, s/n, Monelos.</p> <h4>Edificio administrativo de Lugo</h4> <p>Rolda da Muralla, 70</p> <h4>Oficina de Turismo de Lugo</h4> <p>Miño 12, Lugo</p> <h4>Servizos Centrais da Xunta de Galicia</h4> <p>Santiago de Compostela<br />Edificio administrativo de San Caetano</p> <h4>Oficina de Turismo de Santiago</h4> <p>Plaza de Mazarelos 15, Santiago de Compostela</p> <h4>Edificio administrativo de Vigo</h4> <p>Praza da Estrela/r. Concepción Arenal, 8</p> <h4>Oficina de Turismo de Vigo</h4> <p>Rúa Cánovas del Castillo, 3, Vigo</p> <h4>Edificio administrativo de Pontevedra</h4> <p>Fernández Ladreda, 43, Campolongo</p> <h4>Oficina de Turismo de Pontevedra</h4> <p>Marqués de Riestra 30, Pontevedra</p> <h4>Edificio administrativo de Ourense</h4> <p>Avda. da Habana, 79</p> Mapa Puntos Bildtec